;  Świetlica w Chojniczkach jest jedynym miejscem,
gdzie mieszkańcy wsi mogą się spotykać.
Świetlica prowadzi działalność profilaktyczno-wychowawczą.
W dużej części oparta jest na współpracy ze środowiskiem wiejskim.
Świetlica oferuje stałe formy zajęć:                                         
- kółko plastyczne,
- kółko sprawnych rąk
- kółko teatralne
- kółko muzyczne
- zajęcia "spójrz inaczej"
- zajęcia "Porządek i przygoda. Lekcje Twórczości"
- zajęcia "żywioły"
- zajęcia "śnieżna kula"
- tenis stołowy
- gry planszowe i zespołowe
- zabawy integracyjne
- zabawy w terenie
- zabawy przy magnetofonie
- kominek- dzieci opowiadają bajki
- zabawy edukacyjne
- filmy video
- Turnieje muzyczne, konkursy
- pogadanki
- zajęcia sportowe
- rozgrywki
- kącik przyrodniczy
Organizowane są konkursy, przedstawienia, wycieczki,
festyny profilaktyczne, ogniska,wystawy,
Przy świetlicy znajduje się plac zabaw i mini boisko sportowe.