;

 W 1326 r. komtur świecki nadał wsi prawo chełmińskie. Dawne nazwy wsi: Maliei Choinitz, Małe Chojniczki, Cinitz Kl., Malechojnicki. W drugiej połowie XIV w. we wsi powstał kościół. W 1519 r. zburzony przez Krzyżaków, potem odbudowany,wymieniany w lustracjach z 1624 r. /”kościół w drzewo murowany”/, patronatu rządowego p.w. św. Michała Archanioła. Wieś typu owalnica. Poza wsią w kierunku jeziora Niedźwiedź położony jest nieczynny cmentarz ewangelicki założony na początku XIX w. Dalej na północ na rozstaju dróg leśnych, znajduje się krzyż drewniany z krucyfiksem oraz kamienny obelisk z płaskorzeźbą św. Huberta. Krzyż został wzniesionyw roku 1931 przez dr Jana Łukowicza - długoletniego prezesa Polskiego Związku Łowieckiego na Pomorzu. W znajdującej się nieopodal chojnickiego "Lasku Miejskiego" Dolinie Śmierci, na wschód od miejscowości, na tzw. Polach Igielskich Niemcy podczas okupacji rozstrzelali około 2000 mieszkańców Chojnic i okolic (już w pierwszych trzech miesiącach okupacji ok. 500 mieszkańców Chojnic i powiatu a w roku 1944 około 800 powstańców warszawskich). Zwłoki pomordowanych przez Niemców pochowano w drugiej połowie roku 1944 na Cmentarzu Ofiar Hitlerowskich przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach. 22-23 luty 1945 - bitwa pod Chojniczkami - kontratak Niemców na Chojnice zajęte już przez wojska II frontu białoruskiego, w walkach brał udział pułk dowodzony przez 32-letniego wówczas pułkownika Wasilija Fiodorowicza Morozowa, którego imię nosi ulica prowadząca przez las miejski z Chojnic do Chojniczek; w walkach o Chojnice zginęło około 900 żołnierzy sowieckich   


 chojniczki@chojniczki.eu


HARMONOGRAM