;


Nowy Sołtys Chojniczek Wybrany
 
 

  Dnia 14.02.2019 w Chojniczkach odbyło się zebranie wiejskie na którym to wybrano nowego sołtysa , oraz radę sołecką . Nowym sołtysem został spośród dwóch kandydatów p. Janusz Szczepański . Radę Sołecką tworzą : Małgorzata Dalecka , 
Tomasz Sujak , Piotr Paszko , Tomasz Lewiński . Niebawem udostępnimy nr. tel. do p. Sołtysa na stronie głównej
( 788207408)